Workshop i studieteknik: Färdigheter – Nu och i framtiden

Vilka färdigheter lyfts fram i din utbildning och vilka är viktiga inför framtiden? Kom på workshop i studieteknik! Tillfället ges vid två tillfällen, på campus Ångström och via Zoom.

En gång per studieperiod ges workshop i studieteknik där varje tillfälle har ett eget tema. Varje workshop är fristående och du kan välja att gå alla fyra eller välja ut de tillfällen som du tycker passar dig bäst under läsåret. Du behöver inte heller ha varit på föregående periods workshop för att kunna delta.

För period 4 är temat: Färdigheter – Nu och i framtiden

Under workshoppen ställer vi oss frågor som:

* Vilka färdigheter lyfts fram i din utbildning och vilka är viktiga inför framtiden?

* Hur man kan hantera olika undervisningssituationer?

* Vad man ska tänka på när man granskar en vetenskaplig artikel?

Diskussion varvas med och praktiska övningar, både individuellt och i grupp, på temat färdigheter och efter workshoppen får du även med dig en modell för att arbeta med problemlösning.

Workshoppen ges både på campus Ångström den 31/5 och över Zoom 2/6.

* 31 maj 13.15–15.00 i sal 101190

* 2 juni 10.15–12.00 på Zoom