Redovisning yrkespraktik

  • Datum: –13.00
  • Plats: På zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63106634995
  • Föreläsare: Amanda Gruvnäs
  • Arrangör: IBG
  • Kontaktperson: Elisabeth Långström
  • Utbildning

Yrkespraktik-redovisning. Amanda Gruvnäs redovisar sin Yrkespraktik på Västerås kommun. Tillfället är också ett introduktionstillfälle till kursen.