IBG:s interninformation

Detta innehåll är riktat till anställda vid Institutionen för biologisk grundutbildning. Passar du inte in på den beskrivningen bör du gå till startsidan istället.

Medarbetarportalen

Den mesta interninformationen hittar du som anställd på Medarbetarportalen.

Datum och tider

Prefekten och informatörerna sammanställer en lista över relevanta datum och tider för varje läsår. Informationen publiceras i lärarservice på Medarbetarportalen och några saker i kalendariet på IBG-webben.

Nedan hittar du länkar till arbetsdokumenten. Detta är pågående arbetsdokument och informationen i dem är inte komplett, men ska vara senaste informationen. Rödmarkerad information saknas.

Raukfält på Gotland. Foto: Per Enström

Senast uppdaterad: 2021-06-15