Forskning

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet härbärgerar världsledande forskning och forskarutbildning. Den stora bredden ger förutsättningar för spännande gränsöverskridande projekt, och avancerade kurser inom många områden. Studenter, forskare och lärare rekryteras i hög grad internationellt.

Vägen till forskning

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en internationell, multidisciplinär och framstående molekylärbiologisk institution. Institutionen undervisar ett stort antal kurser på både kandidat- och masternivå för studenter som specialiserar sig inom biologi, bioteknik och molekylär bioteknik.

Forskningsintressen inom allt från cellbiologi ner till biofysik av enstaka molekyler är uppdelade på sex specialprogram: Kemisk biologi, Beräknings- och systembiologi, Mikrobiologi, Molekylär biofysik, Molekylär evolution och Struktur och molekylärbiologi. Flera laboratorier vid institutionen är också kompetenscentrum: Strukturbiologi, Molekylär biofysik, Proteinsyntes och Uppsala RNA Research Center.

Gå till Cell- och molekylärbiologis hemsida »

Bild på en neuron

Institutionen för ekologi och genetik

Evolutionär ekologi och genetik bygger upp kärnan av institutionens forskningsverksamhet och studeras i djur, växter, svampar och mikroorganismer. I detta inkluderas ett antal högprofilerade projekt som handlar om naturligt och sexuellt urval, lokal anpassning, artbildning och molekylär evolution. Institutionen rymmer också ett starkt forskningsinitiativ om processer som påverkar mikrobiell mångfald och ekosystemfunktion.

Olika grundläggande och tillämpade aspekter av bevarandebiologi, med effekter på global klimatförändring, är också delar av verksamheten. Tillvägagångssätten rymmer allt från fältexperiment till storskaliga genomanalyser, i det sistnämnda genom mestadels next-generation sequencing (NGS).

Gå till Ekologi och genetiks hemsida »

Institutionen för organismbiologi

Forskningen vid institutionen är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling, och immunförsvar hos evertebrater. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier.

Med molekylära metoder och genomanalyser studeras hur livet har uppstått, och hur evolutionära processer på molekylär nivå har format livet för bl.a. mikroorganismer. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur. Vid institutionen finns också plattformar för arbeten med modelldjuren zebrafisk, och Drosophila.

Gå till Organismbiologis hemsida »

Senast uppdaterad: 2023-09-29