Introduktion till molekylär bioteknik 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Kurskod: 1MB111
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen lägger grunden för vidare studier inom molekylär bioteknik och bioinformatik. Kursen tar upp viktiga frågor inom aktuell bioteknik och bioinformatik, bioteknikens roll i hållbar utveckling, bioteknikapplikationer inom förnyelsebar energi, förbättrad livsmedelsproduktion, nedbrytning av avfall och gifter. Kursen ska också ge en bild av olika yrkesroller inom bioteknik och bioinformatik samt vilka krav på specialistkompetens som finns från arbetsgivare och samhälle. I kursen ingår också en introduktion till universitetets IT-system och de datorsystem som används på de inledande kurserna inom programmet.

För mer information kontakta:
Jan Andersson (Jan.Andersson@icm.uu.se)