Projekt i miljörätt 5 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG629
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen består av att enskilt eller i grupp skriva en promemoria (PM) i ett miljörättsligt ämne. Syftet är att du inom ramen för kursen ska få möjlighet att praktisera och förfina kunskaperna från kursen Miljö- och förvaltningsrätt 10 hp.

Du ska efter kursen på ett självständigt sätt kunna göra en enkel rättsutredning genom att förstå en juridisk frågeställning och på egen hand kunna navigera dig fram bland olika rättskällor. Syftet är också att ge färdigheter i att uttrycka sig skriftlig och muntligt i en juridisk miljö och med juridiskt material.

För mer information kontakta:
Gunilla Högberg Björck (gunilla.hogberg-bjorck@ibg.uu.se)