Ämnesdidaktik i biologi och naturkunskap (5/10hp)

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG022 resp. 1BG023
Poäng: 5 resp. 10 hp
Övrigt: Kursplan 1BG022 - 5 hp, 1BG023 - 10 hp
Studentportalen: Schema och kursmaterial 5 hp
Schema och kursmaterial 10 hp

Kursen ska ge dig ämnesdidaktiska grunder inom biologi och/eller naturkunskapsämnet. Den är upplagd med fyra träffar, med läsning och uppgifter mellan träffarna. Träffarna består av seminariediskussioner och redovisning av uppgifter. Samläsning med motsvarande VFU-kurser i kemi. Den kortare kursen (5hp) kombineras med VFU-kurs à 5hp i annat ämne.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)