Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG026
Poäng: 22,5 hp
Övrigt: Kursplan

Detta är den första biologikursen för dig som ska bli ämneslärare i biologi eller naturkunskap. Kursen består av fyra delkurser: ”Biologisk mångfald, systematik och evolution”; ”Ekologi”; ”Genetik”, samt ”Ämnesdidaktik i biologi”. De tre första delkurserna kommer i den ordning de är nämnda, medan ämnesdidaktik i biologi löper parallellt med de andra för att kunna koppla direkt till övriga delkursers ämnesteori. Kursen har mycket praktiska moment och redan på kursens tredje dag så åker vi till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil på västkusten, där vi tillbringar en vecka för studier av det marina livet. Därefter blandas teoretisk och praktisk undervisning för att visa på den variation som biologiämnet ger utrymme för. Kursen avslutas runt den 10/12.

Det kommer snart mer information på denna sida. Har du frågor så kontakta nedanstående.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)