Biologi - livsvetenskaperna från molekyler till biosfären

Att studera biologi kan innebära en mängd olika saker. Biologin är allt ifrån att studera hur molekyler inom celler reglerar olika funktioner i kroppen till att studera hur ekosystemen hänger ihop och t.ex. hur bakterierna i en sjö bryter ned sediment på bottnen och därmed bidrar till växhuseffekten genom att koldioxid bildas och avges. Det kan också innebära att studera hur immunsystemet fungerar och ibland överreagerar och ger oss allergier och autoimmuna sjukdomar, eller hur vi kan hitta nya vägar att bota sjukdomar när antibiotikaresistensen breder ut sig.

Forskning inom de biologiska ämnesområdena kan både vara grundforskning som drivs av människors nyfikenhet på hur saker fungerar och hänger ihop, och mer tillämpad och drivas av vår vilja att lösa ett visst problem såsom klimathot eller finna bot mot vissa sjukdomar.

Biologiämnet

Biologi - är en samling av ämnesområden inom livsvetenskaperna. Dess ytterligheter gränsar mot fysik och kemi, och många av ämnesområderna är också del av medicinämnet.

Att studera biologi kan innebära allt från att studera cellernas minsta beståndsdelar i gränslandet mot kemi och fysik, till att se på de stora evolutionära sammanhangen och förstå livets träd och hur de tre stora grupperna av levande organismer hänger ihop och fungerar.

Det kan också innebära att studera livets historia och ryggradsdjurens uppkomst med hjälp av fossil i gränslandet mot geologi, människans historia med hjälp av uråldrigt tand- eller skelettmaterial, eller hur vi människor påverkar vår omgivning genom att släppa ut olika kemikalier i naturen och hur naturliga förekomster av ämnen i vatten och vår omgivning påverkar oss.

Ytterligare områden att fördjupa sig i är exempelvis ekologi – hur olika djur och växter samverkar med varandra och sin omgivning – och medicinska tillämpningar som endast kan förstås med en gedigen bakgrund inom de biologiska vetenskaperna.

När du studerar biologi vid Uppsala universitet har du de främsta forskarna inom respektive område som dina lärare. Våra lärare är inte bara universitetslärare utan tillbringar ungefär hälften av sin tid som forskare inom olika specialområden.