Bioinformatik

Välkommen till bioinformatik vid Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet!

Bioinformatik är ett spännande område i gränslandet mellan biologi, matematik och datavetenskap. Frågeställningarna och materialet kommer från biologin och det medicinska området. Metoderna är hämtade från matematiken och datavetenskapen.

Bioinformatik

Som bioinformatiker kan du arbeta med tvärvetenskapliga frågeställningar mellan informationsteknologi och biovetenskap. Inom biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi används moderna metoder som genererar stora mängder data: DNA/RNA/protein-sekvenser, molekylstrukturer, genuttryck och mätdata. För att göra dessa data till användbar information och kunna dra relevanta slutsatser behövs verktyg för hantering och analyser. Bioinformatikerns roll är att utveckla och använda sådana verktyg.

Bioinformatikutbildning på olika sätt

Hos oss kan du läsa bioinformatik på olika sätt och nivåer. Du kan läsa allt från en enstaka distanskurs på nätet till ett helt masterprogram, eller som en inriktning på ett civilingenjörsprogram.

Våra kurser

Om du bara vill prova på bioinformatik eller bredda dina kunskaper kan du läsa kusen Bioinformatik på nätet 5 hp på grundläggande nivå (förkunskapskrav: biologi 80 hp och kemi 30 hp alt. kemi 90 hp varav biokemi 30 hp samt biologi 15 hp).

Vill du läsa bioinformatikkurser på avancerad nivå kan du börja med Bioinformatiska analyser I, 5 hp (förkunskapskrav: 120 hp, inklusive alt 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt 2) 60 p/90 hp biologi) och sedan fortsätta med kursen Bioinformatiska analyser IIa, 5 hp.

Våra program

Vill du ha en master i bioinformatik så väljer du vårt Masterprogram i bioinformatik. Programmet har två ingångar, en för datavetenskaplig bakgrund och en för biologibakgrund.

Behörighetskraven för den datavetenskapliga ingången är: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Behörighetskraven för biologiska ingången är:  Examen på grundnivå om minst 180 hp med 45 hp biologi varav minst 30 hp molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik samt 15 hp matematik eller statistik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Vill du ha en civilingenjörsexamen men inriktning mot bioinformatik väljer du bioinformatikinriktningen de två sista åren på din civilingenjörsutbildning.

Även om det inte finns något formellt krav att du har läst biologi eller kemi, så kommer det att bli svårt för studenter som inte läst universitetskurser i biologi eller kemi att följa undervisningen.