Institutionen för biologisk grundutbildning

Biologikurser periodvis 2017/2018

Symbolen * markerar kurser på avancerad nivå. B markerar kurser i basblocket. S = endast för ingång för samhällsvetare. Kurser märkta med ** ges endast om resurser finns (såsom tillgängliga lärare, tillräckligt många studenter, ekonomiska). K = kemikurser som rekommenderas om man vill läsa mer kemi utöver basblockets kemi.

Höstterminen period 1

Kurspaket 1: Organismernas evolution och biologens arbetssätt (anmälningskod UU-17650)

Höstterminen period 2

Kurspaket 2: Genetik och mikrobiologi (anmälningskod UU-17651)

Vårterminen period 3

Kurspaket 3: Matematik och biologi (anmälningskod UU-60116)

Vårterminen period 4

Se också våra distans- och kvällskurser samt individuella kurser!

Biologikurser periodvis 2018/2019

* – kurser på avancerad nivå
B – kurser i basblocket
S – endast för ingång för samhällsvetare
K – kemikurser som rekommenderas om man vill läsa mer kemi utöver basblockets kemi

Höstterminen period 1

Kurspaket 1: Organismernas evolution och biologens arbetssätt (anmälningskod UU-17650)

Höstterminen period 2

Kurspaket 2: Genetik och mikrobiologi (anmälningskod UU-17651)

Vårterminen period 3

Kurspaket 3: Matematik och biologi (anmälningskod UU-60116)

Vårterminen period 4

Se också våra distans- och kvällskurser samt individuella kurser!