Institutionen för biologisk grundutbildning

Kartor över campus

Biomedicinskt centrum (BMC)

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Polacksbacken

Med Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet

Campus Gotland

Se www.campusgotland.uu.se/om/hitta för kartor över Campus Gotland.