Institutionen för biologisk grundutbildning

Nytt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet

2018-04-11

Uppsala Universitet har inlett ett nytt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet kallat U-Share för att förenkla och fördjupa kontakterna mellan universiteten. För studenter betyder det att det blir enklare att läsa kurser och göra examensarbeten på båda universiteten.

Samarbetet är i första hand mellan vetenskapsområdet Medicin och Farmaci vid Uppsala Universitet och Veterinär- och husdjursfakulteten vid SLU och rör i kurser som deras studenter kan vara intresserade av. 

Läs mer på U-Shares hemsida här.