Institutionen för biologisk grundutbildning

Avslutningsceremoni för kandidater och mastrar

  • Datum: 2017-06-09 kl 12:30 15:30
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Elisabeth Långström/ Kerstin Westberg
  • Kontaktperson: Elisabeth Långström/ Kerstin Westberg
  • Akademisk högtid

Anmälan skickas ut till inbjudna kandidater och mastrar av respektive programansvarig