Biology Education Centre

Biology Education Centre

A highly ranked education department that coordinates all bachelor's and master's education in biology at Uppsala University.

Read about our awarded teachers and students

Future student? You are welcome to visit us!

A – Z

Education quality

At the Biology Education Centre we strive to provide education of the highest possible quality. We want to present best possible mix of courses in our students' interests and also considering the labour market the students will face after finishing their education.

More about our work towards higher education quality

Visits to Biology Education Centre

We offer the opportunity for the Swedish equivalents of high schools or upper secondary schools to come and visit our campus and other events. We want give those who are interested in studying biology at the University to have a chance to see what they might expect. If you want information in English about this, please contact our students working with school visits.

We also accept visits by University delegations. More information.

Communication training

Our programme students get systematic communication training through their studies. Every student get feedback on their reports, oral presentations and group work both from fellow students and a teacher. The feedback is collected in a special folder in the student portal for the student to to visualise the individual progress.

Learn more about the communication training

Anders Ödeen  –  22 februari 1969 – 22 juli 2016

Anders Ödeen, 22 februari 1969–22 juli 2016

Anders Ödeen, universitetsadjunkt vid Institutionen för Ekologi och genetik avled 22 juli 2016 i cancer.

Anders har varit föreläsare, kursledare och pedagogisk utvecklare på många biologikurser och har bidragit till att sprida kunskap om biologi och zooekologi.

Anders forskade bl.a. på fåglars färgseende och publicerade nyligen en artikel tillsammans med Olle Håstad om hur UV reflekterande ytor på t.ex. fönster kan minska antalet kollisioner mellan fåglar och fönster. Anders ville gärna få in fler studenter i denna tillämpade biologiforskning och han ville gärna undervisa om detta och om andra spännande fenomen som t.ex. biomimetik; att lösa problem och skapa produkter genom att studera och härma processer i naturen. Kort innan sin bortgång initierade han ett projekt som han tillsammans med studenter funderat fram: att anlägga en äng vid EBC.

Anders diskuterade även gärna utbildnings- och forskningspolitik.

Vi är många som kommer sakna Anders.

Margareta Krabbe

In memoriam