Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning, vid Uppsala universitet!

Jag hoppas att du har tid att utforska vår hemsida – här kan du få information om oss och vår verksamhet.

Vi har ett brett utbud av program och kurser på både grundläggande och avancerad nivå, däribland tolv olika inriktningar av internationella masterprogram. Vi är stolta över våra kurser och våra lärare/forskare som håller undervisningen på en hög nivå. Vår undervisning och studentservice finner du i fina lokaler på tre campus; Biomedicinskt centrum och Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala samt Campus Gotland. Vi har också tillgång till fältstationer på flera ställen i Sverige, där Klubban på Sveriges västkust är en särskilt uppskattad pärla.

Varmt välkommen till oss,
Margareta Krabbe, prefekt

Institutionen för biologisk grundutbildning

Prefekt:
Margareta Krabbe
018-471 4140 alt. 4836

Ställföreträdande prefekt:
Ingela Frost
018-471 4221

Besöksadresser IBG:

BMC
Husargatan 3, A8:1
Uppsala

EBC
Norbyv 14, 3 tr,
Uppsala

KLUBBANS BIOLOGISKA STATION
Östersidan, Rödbergsviksvägen 13-15
Fiskebäckskil

Godsmottagning för tunga leveranser till EBC:
Kåbovägen 4
75236 Uppsala