Institutionen för biologisk grundutbildning

biologiutbildning

Vi samordnar all utbildning på grund- och masternivå i biologi vid Uppsala universitet.

Läs om våra prisbelönta lärare och studenter

Prova vara student för en dag

Kvalitetsarbete

På IBG arbetar vi för att alltid ha utbildningar av högsta kvalitet. Vi utvecklar våra kurser och utbudet av dem i strävan efter att alltid kunna erbjuda utbildningar som är attraktiva för våra studenter och för den arbetsmarknad som väntar dem efter utbildningen.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Foto: Cecilia Mellberg
Kommunikationsträning

Studenterna på våra program får systematisk kommunikationsträning löpande under sin utbildning genom olika moment av gruppövningar, muntliga och skriftliga övningar med uppföljning och progression som vävs in i den vanliga undervisningen. Varje programstudent har en särskild mapp i sin studentportal där alla övningar och all återkoppling samlas för att synliggöra progressionen för studenten.

Mer information om kommunikationsträningen